Adatvédelem

Az AGENTA-Consulting Biztosítás-és Pénzügyi Szolgáltatás Közvetítő Kft. kiemelten fontosnak tartja a személyes adatokhoz fűződő jogok és az információs önrendelkezési jogok tiszteletben tartását, ezért társaságunk minden elvárható intézkedést megtesz a személyes adatok biztonságos kezelése érdekében.
Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az adatvédelem célja, hogy elősegítse az AGENTA által kezelt adatok védelmét és biztonságát.

Az Adatvédelmi Szabályzatunk itt letölthető!